Kalagayan ng pilipinas sa pagdating ng mga amerikano


28-Oct-2015 10:21

Naging daan ang Batas Jones sa paglikha ng lehislaturang kinabibilangan ng pawang mga Filipino, at binubuo ng Senado ng Pilipinas at Kamara de Representantes (House of Representatives).

Gayumpaman, ang posisyon ng Punong Tagapagpaganap–ang Gobernador-Heneral–at ang itinuturing na pinakamahalagang posisyon sa gabinete–Pampublikong Pagtuturo (ang ninuno ng Kagawaran ng Edukasyon)–ay nakalaan lamang para sa mga Amerikanong opisyal na itinatalaga ng Pangulo ng Estados Unidos.

Ang Komonwelt ang nagsilbing pangwakas na pagsisikap upang matiyak ang panahon para sa pagbawi ng pamamahala ng Pilipinas mula sa mga Amerikano.

Sa simula pa lamang ng pananatili ng mga Amerikano, nagtaguyod na ang Estados Unidos ng mga lokal na pamahalaang pinamumunuan ng mga halal na opisyal pambaryo at panlalawigan.

Pagkatapos noon, unti-unti na ang paglawak ng representasyon sa pambansang lehislatura, simula sa Kapulungan ng Pilipinas (o Lower House) noong 1907.

{2} Noon lamang naipasa ang Batas Jones ng 1916 nabuo ang pangako ng kasarinlan–sa oras na handa ang mga Filipinong pamahalaan ang sarili.

Kalahati ng Korte Suprema ay nakalaan din para sa mga Amerikano.

Ang mga Misyong Pangkasarinlan (Independence Missions) mula 1919 at pagkatapos ay pana-panahong ipinapadala sa Kongreso ng Estados Unidos at sa White House upang manghimok at makipagnegosasyon para sa kasarinlan.

kalagayan ng pilipinas sa pagdating ng mga amerikano-5

high school freshman dating tips

Sa kabila noon, pinasubalian ito ng Lehislatura ng Pilipinas.

Noong 1934, isang bagong misyon (ang Misyong Qu Aqu Al, binubuo nina Quezon, Benigno Aquino Sr., at Rafael Alunan) ang nakipagnegosasyon para sa Tydings-Mc Duffie o Philippine Independence Act, na nagtakda ng sampung taong panahon ng transisyon na kikilalaning Komonwelt ng Pilipinas, na susundan ng pagkilala ng Estados Unidos sa kasarinlan ng Pilipinas.The problem can be anything starting from your conduct to your looks, but if you really wish to find a ...… continue reading »


Read more

Why not register for the 180 Speed Date on April 5, 2010!!!… continue reading »


Read more

Stream Type: live Name: Amber Lily Age: 41About: Looking for bootay? Description: PRIVATE: Full nudity, fingers &/or toys in pussy only, close-ups, many fetishes accommodated.… continue reading »


Read more

After rumors of the two actresses being involved in a catfight kept growing but the actresses maintained that they had simply been out of touch with each other.… continue reading »


Read more

En plus de mon travail, je ne pratique aucun sport par contre je fais suis prsident d'une association anti-violence et du macram.… continue reading »


Read more

More and more people are turning to Skype for their cybersex needs.… continue reading »


Read more