Nakabuti ba ang pagdating ng mga kastila sa ating bansa


07-Jan-2016 05:30

Dito ay inilapit niya ang kanyang mga ideya sa "hari ng Espanya na si Carlos I".

==Kailan ginawa ang Transformice== Nagsimulang maglayag si Magellan patungo sa Spice Islands noong ika-20 ng Setyembre 1519.

27 Abril 1521; Fernão de Magalhães sa Portuges, Fernando de Magallanes sa Kastila, Ferdinand Magellan sa Ingles) ay isang eksplorador na Portuges na naglayag para sa Kaharian ng Espanya.

Siya ang kauna-unahang nakapaglayag mula sa Europa pakanluran tungo sa Asya, ang unang Europeo na nakatawid ng Karagatang Pasipiko, at ang namuno ng unang ekspedisyon para sa sirkumnabegasyon ng daigdig.

Ngunit bago niya maumpisahan ang nasabing plano ay kinakailangan niya ang pahintulot ng hari.

Nasa ilalim ng kanyang pangangalaga at responsibilidad ang limang barko at dalawang daan at animnapu't limang mga tao.May dala siyang ilang mga bagay na maaaring gamitin upang ipagpalit sa mga sangkap na makikita nila sa Spice Islands at mga pagkain na kanilang makokonsumo sa loob ng kanilang paglalayag. Nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa makarating sa lugar na ngayon ay kilala bilang Port San Julian, kung saan matagumpay na natigil ang LOLOLte ng karagatan, ngunit itinuring nila itong katulad ng mga nakaraan nilang nakita.