Pagbabago sa pagdating ng mga amerikano


05-Aug-2015 01:15

Ang pagbabalik ng kalayaan ng mga mamayan tulad ng kalayaan sa pagsasalita,pamamahayag at paghingi sa pamahalaan ng katarungan at mga kaluwagan .

Circulo Hispano-Filipino ( Kapisanang Espanol -Pilipino) - Itinatag noong 1882 Binubuo ng mga estudyanteng Pilipino sa Madrid, kasama ang ilang mga Espanyol na dating nanirahan sa Pilipinas, karamihan mga Liberal gaya ni: Consejero de Ultramar para sa Pilipinas.

Nobyembre 15, 1889 , inilathala na ito sa Madrid s a pamumuno ni Graciano Lopez- Jaena .

Layunin : Iparating sa mga kinauukulan ang mga katiwaliang nagaganap sa Pilipinas Ipaglaban ang katarungan at kaunlaran Humingi ng panlipunan at pulitikal na pagbabago Ipalaganap ang diwa ng demokrasya Mga nanguguna sa pagpapalaganap ng mithiing Pilipino sa Espanya Dr.

pagbabago sa pagdating ng mga amerikano-59

Chatroulette for online sex

Ang pagkakaroon ng Pilipinas ng kinakatawan sa batasan ng Espana .

Ang pagpapaalis ng mga prayle at ang sekularisasyon ng mga parokya .

Naglathala sila ng isang pahayagan , ang Revista del Circulo Hispano-Filipino.

Layunin : ipaabot sa mga maykapangyarihang Espanyol sa Espanya ang mga katiwaliang nagaganap at mga pagbabagong dapat ipatupad sa Pilipinas.

pagbabago sa pagdating ng mga amerikano-63

van alen institute speed dating

Propaganda, La Liga Filipina, Katipunan-Unang Republika ng Pilipinas, Digmaang Pilipino- Amerikano Hanggang sa mga Patakarang Ipinatupad ng mga Amerikano, Pagharap sa Hamon ng mga Amerikano-Panahon ng Komonwelt, Panahon ng Pagpasok ng Hapon- Pagkakaloob ng Amerika sa Kalayaan ng Pilipinas, Administrasyong Roxas-Macapagal, Administrasyong Marcos- Corazon Aquino, Administrasyong Ramos- Noynoy Aquino Pagsilang ng Diwang Makabansa Namulat ang mga Pilipino sa katotohanang wala nang pag-asang magbabago pa ang pamamahala ng bayan sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Espanyol na naging dahilan sa pagusbong ng nasyonalismo ng bansa . Ang pagkilala sa Pilipinas bilang lalawigan at hindi kolonya ng Espana . Carlos Maria dela Torre Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan Pagbukas ng Suez Canal Pagkakaroon ng pangkat na ilustrado Pagtatag ng Kilusang Sekularisasyon Pagbitay sa tatlong paring martyr (GOMBURZA)Layunin ng Kilusang Propaganda Ang pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanol .